Artikler

Velferdstingets møteplan Høst 2024

27. mai 2024
  • Seminar 30.august-01.september

  • Søndag 1. september

  • Tirsdag 24. september

  • Tirsdag 22. oktober

  • Tirsdag 26. november

Ny ledelse for Velferdstinget

24. april 2024

I går valgte Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim ny ledelse som skal begynne 1.juli.

Still til arbeidsutvalget!

17. april 2024

23. april skal det velges nytt arbeidsutvalg i Velferdstinget!

Sit Kafe inviterer til fokusgruppe

11. april 2024

Er du opptatt av å gjøre sunne og prisbevisste valg når det kommer til mat og drikke?

Tildeling av Velferdstingets æremedalje

16. mars 2024

15. mars ble Velferdstingets æresmedalje tildelt Kenneth Stange, en velfortjent anerkjennelse for hans mange års innsats!

Kenneth Stange som får æresmedalje og blomster

Nye studentvalgte til Sit-styret!

15. februar 2024

13. februar valgte Velferdstinget nye studentvalgte representanter til Sit-styret!

Fast, Monja Lien Jakobsen og Erik Johansen

1. vara, Lars Ingar Tutturen

2. vara, Ulrikke Rye Josefsen

Bilde av nyvalgte representanter til Sit-styret: fast, Monja Lien Jakobsen og Erik Johansen, 1. vara Lars Ingar Tutturen og 2. vara Ulrikke Rye Josefsen

Ta del i studentdemokratiet!

2. februar 2024

I løpet av våren kommer det nye muligheter til å delta i studentdemokratiet!

Pilotprosjekt: Gratis bind og tamponger på campus!

2. februar 2024

Semesteravgiften finansierer et pilotprosjekt på gratis bind og tamponger på campus!

Still til Velferdstinget!

13. juni 2023

11. april skal Studenttinget ved NTNU velge 15 nye representanter til Velferdstinget 24/25!