Det er superkult å være med i Velferdstinget!

Still til arbeidsutvalget!

17. april 2024

23. april skal det velges nytt arbeidsutvalg i Velferdstinget!

Sit Kafe inviterer til fokusgruppe

11. april 2024

Er du opptatt av å gjøre sunne og prisbevisste valg når det kommer til mat og drikke?

Tildeling av Velferdstingets æremedalje

16. mars 2024

15. mars ble Velferdstingets æresmedalje tildelt Kenneth Stange, en velfortjent anerkjennelse for hans mange års innsats!

Kenneth Stange som får æresmedalje og blomster

Velferdstingets møteplan Vår 2024

19. februar 2024
  • Tirsdag 23. april (konstituerende)

  • Tirsdag 7. mai

Nye studentvalgte til Sit-styret!

15. februar 2024

13. februar valgte Velferdstinget nye studentvalgte representanter til Sit-styret!

Fast, Monja Lien Jakobsen og Erik Johansen

1. vara, Lars Ingar Tutturen

2. vara, Ulrikke Rye Josefsen

Bilde av nyvalgte representanter til Sit-styret: fast, Monja Lien Jakobsen og Erik Johansen, 1. vara Lars Ingar Tutturen og 2. vara Ulrikke Rye Josefsen

Still til Velferdstinget!

13. juni 2023

11. april skal Studenttinget ved NTNU velge 15 nye representanter til Velferdstinget 24/25!