Illustrasjon

Ta del i studentdemokratiet!

I løpet av våren kommer det nye muligheter til å delta i studentdemokratiet!

På Velferdstingsmøte 6. februar skal det velges:

4 nye forvaltere til Frivillighetens Økonomiske Komite

Forvalterne i Frivillighetens Økonomiske Komite skal fordele flere millioner kroner på alle studentorganisasjonene i studiebyene våre, og som forvalter er det din oppgave å sørge for at pengene går til de som trenger pengene for å gjennomføre sine prosjekter.

 

3 medlemmer til Velferdstinget kontrollkomite

Kontrollkomitéen er gjengen som sørger for at det Velferdstinget gjør og bestemmer er i tråd med deres egne vedtekter. De deltar på både Velferdstinget- og Arbeidsutvalg-møtene.

 

På Velferdstingsmøte 13. februar skal det velges:

2 studentvalgte styremedlemmer i Sit og 2 varaer

I styret får du bli med på å bestemme hva studentene trenger nå, og i fremtiden. Det er en unik mulighet til å tilegne seg erfaringer om økonomi, ledelse og styrearbeid, samtidig som du skaper en bedre hverdag for studentene.

Det skal velges to nye studentvalgte for to år, og to varaer for ett år.

 

Les mer om valgene her