Sit Kafe inviterer til fokusgruppe

Vi Sit Kafe er opptatt av å ha et godt tilbud til alle dere studenter. Vi gjennomfører årlige studentundersøkelser for å få tilbakemelding på deres opplevelse av vårt tilbud. Det gir oss nyttig innsikt. Nå skal vi gjennomføre fokusgrupper med dere studenter for å få mer kunnskap, og kunne utvikle vårt mat- og drikketilbud.

Er du opptatt av å gjøre sunne og prisbevisste valg når det kommer til mat og drikke?
Da vil vi gjerne ha en prat med deg i en fokusgruppesamtale på 90-120 min den 23. april.

Ved å gjennomføre fokusgrupper ønsker vi å få enda bedre innsikt i hva dere som studenter legger vekt på i forhold til sunne og gode matvaner. Ved å delta vil du få et gavekort på kr 300 fra Sit Kafe.

 

I linken under finner du noen spørsmål og to alternative tidspunkt for deltakelse:

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=1207263X425412587X44665