Bilde av montert dispenser

Pilotprosjekt: Gratis bind og tamponger på campus

Heisann kjære student, ansatt, ungdom eller voksen.

Denne dispenseren er en del av et pilotprosjekt med utspring fra Velferdstinget. Her har studentene vedtatt 100 000kr fra semesteravgiften til en pilot som skal vare ut 2023, hvor man skal sette opp dispensere slik som denne på diverse campus i Trondheim og i Ålesund.

Campusene det er blitt satt opp på er:

  • Dronning Mauds Minne Høgskole

  • Ålesund

  • Kalvskinnet

  • Tunga

  • Realfagsbygget

Etter at Universitetet i Bergen (UiB) fikk på plass en liknende løsning for sine studenter (og utvidet det), bestemte Velferdstinget seg for at dette skulle også studentene tilknyttet Sit ha tilgang på. Dette er i tråd med Skolekravet. Alle skal føle seg trygge på skolen, og ingen skal mangle det de trenger når de har mensen. Du kan lese mer om Skolekravet på skolekravet.no.