Kontakt oss

Generelle henvendelser

Usikker på hvem du skal ta kontakt med? Send e-post til

hei@velferdstinget.no

Velferdsadministrasjonen

Administrasjon
Magnus Bjerke
radgiver@velferdstinget.no
Rådgiver
Frivillighetens økonomiske komité
Sebastian Speleman
fok@velferdstinget.no
Sjefsfolvalter
Kontrollkomitéen
kk@velferdstinget.no

Arbeidsutvalget

Leder
Øystein Fruseth Christiansen
leder@velferdstinget.no
415 94 440
Nestleder
Brede Haugland
nestleder@velferdstinget.no
415 95 450
Foreningsansvarlig
Madelen Nymoen
forening@velferdstinget.no
950 22 146
Medie- og koordineringsansvarlig
Kamilla Elene Samuelsen
koordinering@velferdstinget.no
940 38 463

Velferdsutvalgene i Gjøvik og Ålesund

Gjøvik
Mostafa Askari
gjovik@velferdstinget.no
Stedlig leder Gjøvik
Ålesund
Petrine Ystebakk Sjåstad
alesund@velferdstinget.no
Stedlig leder Ålesund