Kontakt oss

Generelle henvendelser

Usikker på hvem du skal ta kontakt med? Send e-post til

hei@velferdstinget.no

Velferdsutvalget

Gjøvik
Siri Gluggvasshaug
gjovik@velferdstinget.no
Stedlig leder Gjøvik
Ålesund
Magnus Mayer
alesund@velferdstinget.no
Stedlig leder Ålesund

Arbeidsutvalget

Leder
Øystein Fruseth Christiansen
leder@velferdstinget.no
415 94 440
Nestleder
Ferdinand T. Marnburg
nestleder@velferdstinget.no
415 95 450
Foreningsansvarlig
Brede Haugland
forening@velferdstinget.no
908 29 710
Medie og koordineringsansvarlig
Lise Haug Nilsen
koordinering@velferdstinget.no
920 56 716

Velferdstinget

Administrasjon
Magnus Bjerke
radgiver@velferdstinget.no
Rådgiver
Frivillighetens økonomiske komité
Sebastian Speleman
fok@velferdstinget.no
Sjefsfolvalter
Kontrollkomitéen
kk@velferdstinget.no
Velferdstinget
i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Besøks- og postadresse
Kolbjørn Hejes vei 4, 7034 Trondheim
Kontakt oss
vt@velferdstinget.no
Personvern
Nettside levert av

Logisk Brist