Politikk

Velferdstinget arbeider politisk opp mot samskipnaden (Sit), kommune og stat for å sikre at din hverdag som student blir best mulig.

Mobilitet

Ifølge Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse 2018 er det i dag i Gjøvik, Ålesund og Trondheim henholdsvis kun 49%, 37% og 61% av 25 studentene som er fornøyd med kollektivtilbudet, og dette trekker ned tilfredsheten med 26 studiebyen som helhet. Derfor mener Velferdstinget at det må arbeides for å forbedre kollektivtilbudet og fremkommelighet til campus i alle tre byer. Velferdstinget ønsker derfor at det skal:

Velferdstinget mener

Det må arbeides for å forbedre kollektivtilbudet og fremkommelighet til campus i alle tre byer.

Velferdstinget ønsker at det i Gjøvik skal...

 • Opprettes senere avganger alle dager for bussene som går til/gjennom de forskjellige studentbyene.

 • Sørges for at alle som er studenter skal ha muligheten til å benytte seg av UngVoksen billettkategorien, eller at det opprettes en tilsvarende kategori for studenter.

 • Opprettes nattbusstilbud i helgene i retning Sørbyen, og eventuelt Hunndalen.

Velferdstinget ønsker at det i Ålesund skal...

 • Opprettes flere avganger retning Moa og Ålesund i rushtiden.

 • Være et tilbud om nattbuss fra Ålesund sentrum i retning av Ellingsøy, Giske, Sula. Først og fremst fredag og lørdag.

 • Sørges for at man som student også har muligheten til å kjøpe periodebilletten FRAM Ung.

Velferdstinget ønsker at det i Trondheim skal...

 • Arbeides med å øke forutsigbarheten og informasjonstilgjengeligheten til busstilbudet.

 • Få utvidet dager med nattbuss i fadderuken.

 • Settes inn ekstra busser i eksamensperioden til eksamenslokalene.

 • Arbeides med løsninger hvor man reduserer kostnader ved å reise til og fra eksamen med buss.

 • Arbeides for en kombinasjonsbillett med buss og bysykler.

 • Arbeide for bedre tilgjengelighet av bysykler. Dette innebærer i all hovedsak flere bysykkelstasjoner.

 • Jobbe for at det skal være mulig å kjøpe enkeltbillett på nattbuss til dagstakst.

Velferdstinget ønsker at det i alle byene skal...

I likhet med Stavanger endres på prisingen, slik at enkeltbilletter som overstiger pris for dagsbillett/ukesbillett vil bli konvertert til dagsbillett/ukesbillett. Det samme skal gjelde kostnader som overstiger pris av månedskort, kvartalskort, 6-månedskort og årskort.