Tildeling av Velferdstingets æremedalje

Fredag 15. mars ble Velferdstingets æresmedalje tildelt Kenneth Stange.

Den innstilte kandidaten var en iherdig student fra sin start i Trondheim og mye aktiv i sin linjeforening. Han har vært kasserer, leder av karrieredag og leder for linjeforeningen Volvox og Alkymisten før han ble involvert i studentpolitikken. Engasjementet for sine medstudenter tok han ved videre som institutt tillitsvalgt før han ble med i Velferdstinget.

I 2019 tok han steget inn i Velferdstingets Arbeidsutvalg. Han ønsket å gjøre en forskjell for andre studenter, stå opp for Velferdstingets politikk inn mot Sit og kjempe for studentenes psykiske helsetilbud. I 2019 jobbet han mye for å styrke rammene til linjeforeningenes kjellere på Moholt studentby.Som politisk nestleder fikk han god kjennskap til Sit og studiebyen samt den brede studentfrivilligheten. Denne erfaringen ønsket han å ta med seg videre og gjøre enda mer med. Han stilte derfor til leder av Velferdstinget i 2020 og ble valgt til dette.

Hans andre år på heltid var preget av korona, mye hjemmekontor og en omfattende prosess for å omstrukturere Arbeidsutvalget. Kandidaten var også en viktig støttespiller for studentidretten da Sit gjorde om sitt medlemssystem og begynte med månedsbetaling fremfor årsbetaling. Kandidaten stod støtt på studentenes side og sørget for at studentenes behov ble ivaretatt i denne prosessen.

Etter to år på fulltid stilte kandidaten til fast representant i Velferdstinget og stilte dermed enda en gang opp for studentenes velferd. Som representant med erfaring fra Arbeidsutvalget var han viktig for å sikre et høyt nivå og gode debatter i Velferdstinget.

Kandidaten klarte imidlertid ikke å fullføre året i Velferdstinget. Han stilte i mars til styret i Sit og ble valgt inn som fast representant for perioden 2022-2024. Som styremedlem i Sit har han gjennom to år vært et viktig tilskudd til styrets arbeid. Han har vært en kritisk stemme, stilt de gode spørsmålene og bidratt til å gjøre vedtakene og retningen til Sit enda bedre.

Gjennom sine perioder i studentpolitikken har kandidaten alltid hatt studentenes beste i tankene og stått opp for sine meninger. Han har stått støtt for et rimelig trenings- og idrettstilbud og et godt psykisk helsetilbud. Kandidaten har delt av sine egne erfaringer og utfordringer med psykisk helse og hvordan dette har påvirket han. Hans personlige erfaringer og deling av egen historie har gitt studentenes kamp for gode helsetilbud et ansikt som har løftet kravet mer.

Kandidaten har mange års innsats bak seg i studentenes tjeneste og bidratt til å skape meningsfulle studentliv. Derfor har Velferdstinget tildelt Velferdstingets æresmedalje til Kenneth Stange.