Semesteravgiften

Hva er semesteravgiften?

Semesteravgiften betales av studenter ved utdanningsinstitusjoner med tilknytning til Sit. Hvor høy semesteravgiften skal være og hva pengene skal brukes på bestemmes av Velferdstinget. Pengene fordeles på velferdstilbud som skal komme studentene til gode i både Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Forrige gang semesteravgiften ble økt var i 2021 og da ble den økt fra 580 kroner til 600 kroner. Med rundt 46 500 studenter utgjør dette i dag en sum på omkring 55 millioner kroner i året.

Hvorfor økte man semesteravgiften sist?

  • Mer fokus på forebyggende tiltak for studenthelse, som for eksempel Sit Råd og Sit Psykososial

  • Økonomisk avtale om nybygg på Samfundet

Har du meninger om hva semesteravgiften bør gå til?

Semesteravgiftfordeling 2023

Drift av Velferdstinget
8 146 000 kr
Medlemsavgift NSO
2 850 000 kr
Sit Psykisk helsetjeneste
16 013 000 kr
Tilskudd til studenthusene
i Gjøvik og Ålesund
1 713 000 kr
Sit Råd
13 025 000 kr
Velferdsadministrasjon
8 581 000 kr
Nybygg Samfundet
4 000 000 kr
Annet
1 235 000 kr
Totalt
55 563 000 kr