Om oss

Velferdstinget jobber for din hverdag mens du studerer, og er sammensatt av representanter fra utdanningsinstitusjonene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Vår oppgave er å ivareta og bedre velferdstilbud for studentene. Vi bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes, og uttaler oss om hvordan Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skal prioritere.

Vi jobber både på lokalt og nasjonalt nivå med saker som ivaretar dine rettigheter og din økonomi under studiene.

Velferdstingets representanter velges hver vår, og sitter i ett år fra 1. juli. Representantene møtes én gang i måneden for å diskutere, vedta eller avslå de sakene som blir fremmet for Velferdstinget. De får også være med på seminarer, kurs og workshops i regi av Velferdstingets arbeidsutvalg og Velferdstingets samarbeidspartnere.

Alle som betaler semesteravgift kan stille til valg, snakke på Velferdstingsmøtene og fremme forslag.

Slik er vi organisert

For å forstå hvordan Velferdstinget henger sammen og er organisert har vi laget en modell. Finn ut hvor representantene i Velferdstinget kommer fra her.

Det er Velferdstingets eierorgan som velger representanter til Velferdstinget. Eierorganene består av Studenttinget NTNU, Studentparlamentet DMMH, BI, Fotofagskolen, og Fagskolen innlandet. De tre første velger inn representanter til Velferdstinget, mens Fagskolen Innlandet, og Fotofagskolen velger en felles representant til Velferdstinget. Velferdsutvalgene i Gjøvik og Ålesund velger egne ledere, som representerer studiebyene i Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, medie- og koordineringsansvarlig, foreningsansvarlig, med arbeidssted i Trondheim, og stedlige ledere fra Gjøvik og Ålesund. Totalt 6 medlemmer.