Valg

Tredje kvartal

Juli

 • Det nye arbeidsutvalget tar over

August

 • Valg til FØK

September

 • Oppstartsseminar for Velferdstinge
 • Handlingsplan vedtas

Fjerde kvartal

Oktober

 • Frist for å søke Sit sponsormidler
 • Temamøte Sit & Velferdstinget

November

 • Budsjett for semesteravgift vedtas

Desember

 • Julekalender

Første kvartal

Januar

 • Valg til FØK
 • Valg av Kontrollkomité

Februar

 • Motivasjonsseminar

Mars

 • Frist for søknad til Sit sponsormidler
 • Valg til Sit-styret

Andre kvartal

April

 • Landsmøte NSO
 • Valg Velferdsutvalget
 • Valg Velferdstinget-representanter

Mai

 • Valg Arbeidsutvalget

Juni

 • Strategisamling med Sit
 • Overlapp fra gammelt til nytt arbeidsutvalg
Velferdstinget
i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Besøks- og postadresse
Kolbjørn Hejes vei 4, 7034 Trondheim
Kontakt oss
vt@velferdstinget.no
Personvern
Nettside levert av

Logisk Brist