Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
11 - Øvrige instrukser
00 - Mandat for Velferdstinget 14.03.2020
25. april 2023
pdf
01 - Vedtekter for Velferdstinget 08.06.21
25. april 2023
pdf
02 - Økonomireglement for Velferdstinget (11.05.2021)
25. april 2023
pdf
03 - Valgreglement for Velferdstinget 280822
25. april 2023
pdf
04 - Instruks for Arbeidsutvalget i Velferdstinget(Vedtatt 160424)
17. april 2024
pdf
05 - Instruks for Kontrollkomiteen
25. april 2023
pdf
06 - Reglement for FØK - Frivillighetens Økonomiske Komite - Revidert 06.02.24
15. februar 2024
pdf
07 - Prinsipprogram 2024-2028
11. februar 2024
pdf
08 - Handlingsplan 2023-2024
18. desember 2023
pdf
09 - Samarbeidsavtale VT og Sit 2023-2024
6. februar 2024
pdf
10 - Forretningsorden 030923
18. desember 2023
pdf