Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Protokoll VT-møte 0923 211123
6. februar 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 211123
30. november 2023
pdf
002 - Dagsorden 211123
30. november 2023
pdf
003 - Protokoll VT-møte 0823 241023
30. november 2023
pdf
009 - Endringsforslag
30. november 2023
docx
36 - Økonomisk avtale Studentenes hus Gjøvik
30. november 2023
pdf
36 Vedlegg 1 - Organisasjonstruktur - ShG
30. november 2023
pdf
36 Vedlegg 2 - Budsjett for 2023 – ShG
30. november 2023
pdf
36 Vedlegg 3 - Regnskap 2022 - ShG
30. november 2023
pdf
36 Vedlegg 4 - Balanserapport 2022 – ShG
30. november 2023
pdf
36 Vedlegg 5 - Økonomisk avtale med ShG 2022 - 2023
30. november 2023
pdf
36 Vedlegg 6 - Økonomisk avtale med ÅSS 2023 - 2024
30. november 2023
png
37 - Økonomisk avtale Studenterhytta
30. november 2023
pdf
37 Vedlegg 1 - Søknad fra Studenterhytta
30. november 2023
pdf
37 Vedlegg 2 - Resultatrapport 2023, måned 0 - 9 - Studenterhytta
30. november 2023
pdf
37 Vedlegg 3 - Resultatrapport 2022- Studenterhytta
30. november 2023
pdf
37 Vedlegg 4 - Balanserapport 2022 - Studenterhytta
30. november 2023
pdf
37 Vedlegg 5 - Budsjett 2023 - Studenterhytta
30. november 2023
pdf
38 - Driftsbudsjett Velferdstinget 2024
30. november 2023
pdf
38 Vedlegg 1 - Driftsbudsjett Velferdstinget 2024
30. november 2023
xlsx
39 - Treningsavgift Sit 2024
30. november 2023
pdf
40 - Vedtak semesteravgiftsbudsjett 2024
30. november 2023
pdf
40 Vedlegg 1 - Velferdstinget prioriteringer for semesteravgift 2024
30. november 2023
pdf
40 Vedlegg 2 - Prinsipielle føringer for budsjett for semesteravgift 2024
30. november 2023
pdf
40 Vedlegg 3 - Innspill til førsteutkast budsjett for semesteravgift
30. november 2023
pdf
40 Vedlegg 4 - Sits budsjett for semesteravgift
30. november 2023
JPG
40 Vedlegg 5 - AUs budsjett for semesteravgift
30. november 2023
JPG
40 Vedlegg 6 - Budsjettskisser_diggilounge_V24
30. november 2023
xlsx
41 - Innspill endelig budsjett Sit 2024
30. november 2023
pdf
41 Vedlegg 1 - Prinsipielle føringer til Sits budsjett 2024
30. november 2023
pdf
42 - Diskusjon prinsipprogram
30. november 2023
pdf
42 Vedlegg 1 - Prinsipprogram 2024-2028 utkast
30. november 2023
pdf
Protokoll VT-møte 0923 211123
30. november 2023
pdf
VT-Ref.sak34-23 - Orientering fra Arbeidsutvalget
30. november 2023
pdf