Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Protokoll VT-møte 0823 241023
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 241023
30. november 2023
pdf
002 - Dagsorden 0823
30. november 2023
pdf
003 - Protokoll VT-møte 0723 210923
30. november 2023
pdf
009 - Endringsforslag mal
30. november 2023
docx
33 - Innspill til Sit Kafes strategiske utvikling (1)
16. oktober 2023
pdf
33 Vedlegg 1 - Strategi Kafe one-pager
16. oktober 2023
pptx
33 Vedlegg 1 (ny) - Strategi_one-pager_Kafe
24. oktober 2023
pptx
33 Vedlegg 2 - Sit mot 2030
16. oktober 2023
pdf
34 - Innspill til budsjett for semesteravgift 2024
17. oktober 2023
pdf
34 Vedlegg 1 - Velferdstinget prioriteringer for semesteravgift 2024
16. oktober 2023
pdf
34 Vedlegg 2 - Prinsipielle føringer for budsjett for semesteravgift 2024
16. oktober 2023
pdf
34 Vedlegg 3 - 1 utkast budsjett semesteravgift 2024
16. oktober 2023
pdf
34 Vedlegg 3 - ny versjon 1 utkast budsjett semesteravgift
23. oktober 2023
PNG
35 - Prinsipielle føringer for Sits budsjett 2024
17. oktober 2023
pdf
35 Vedlegg 1 - Uttalelse til Sits mål og rammer 2024
16. oktober 2023
pdf
35 Vedlegg 2 - Mål og rammer 2024
16. oktober 2023
pdf