Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Godkjent Protokoll VT-møte 0723 210923
30. november 2023
pdf
001 - Møteinnkalling 210923
30. november 2023
pdf
002 - Dagsorden 210923
30. november 2023
pdf
003 - Protokoll VT-møte 0623 030923
30. november 2023
pdf
004 - VT-Ref.sak24-23 - Orientering fra Arbeidsutvalget
30. november 2023
pdf
009 - Endringsforslag
30. november 2023
docx
28 - Orientering om by- og campusutvikling
13. september 2023
pdf
28 Vedlegg 1 - Presentasjon av studentenes behov i by- og campusutvikling
13. september 2023
pptx
28 Vedlegg 2 - Notat fra studentene til NTNU om areal til studentvelferd
13. september 2023
pdf
28 Vedlegg 3 - Sammendrag av Velferdstingets innspill til regulering av campus Gløshaugen
13. september 2023
pdf
28 Vedlegg 4 - KPA høringssvar Velferdstinget
13. september 2023
pdf
29 - Samarbeidsavtale mellom Sit og Velferdstinget
13. september 2023
pdf
29 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale Sit-VT 2023
13. september 2023
pdf
29 Vedlegg 2 - Samarbeidsavtale VT Sit-styret 2022
13. september 2023
pdf
30 - Reforhandling av økonomisk avtale Studentmagasinet MORSK
13. september 2023
pdf
30 Vedlegg 1 – Økonomisk avtale Studentmagasinet MORSK 24
13. september 2023
pdf
30 Vedlegg 2 - Budsjett 23 og regnskap 22-23
13. september 2023
pdf
31 - Prinsipielle føringer til budsjett for semesteravgift 2024
13. september 2023
pdf
31 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale mellom Sit og VT 2022-2023
13. september 2023
pdf
31 Vedlegg 2 - Velferdstinget prioriteringer for semesteravgift 2024
13. september 2023
pdf
31 Vedlegg 3 - Budsjett for semesteravgift 2023
13. september 2023
pdf
32 - Økonomisk situasjon Sit Trening
15. september 2023
pdf
32 Vedlegg 1 - Styresak D12 - 2023, Økonomiske forutsetninger for Sit trening KONFIDENSIELL
15. september 2023
pdf
32 vedlegg 2 - VT-sak 03-23 Strategi Sit trening
15. september 2023
pdf
32 vedlegg 3 - VT-sak 18-23 Portalen
15. september 2023
pdf
32 Vedlegg 4 - Idrettspolitisk plattform
15. september 2023
pdf
32 Vedlegg 5 - Strategi Sit Trening
18. september 2023
pdf