Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
Innkomne kandidatskjemaer
000 - Protokoll VT-møte 0623 030923
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 0309
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 0309
30. april 2024
pdf
003 - Protokoll VT-møte 040523
30. april 2024
pdf
003 - Protokoll VT-møte 090523
30. april 2024
pdf
009 - Endringsforslag mal
30. april 2024
docx
21 - Revidering av forretningsorden
24. august 2023
pdf
21 Vedlegg 1 - Forslag til forretningsorden
24. august 2023
pdf
21 Vedlegg 2 - Forretningsorden 280822
24. august 2023
pdf
22 - Handlingsplan 2023-2024
24. august 2023
pdf
22 Vedlegg 1 - Handlingsplan 2023-2024
24. august 2023
pdf
22 Vedlegg 2 - Handlingsplan 2022-2023
24. august 2023
pdf
22 Vedlegg 3 - Prinsipprogram 2019-2023
24. august 2023
pdf
22 Vedlegg 4 - Regnskap 1. tertial og prognose 2023 Sit
24. august 2023
pdf
23 - Valg til Frivillighetens Økonomiske Komité
24. august 2023
pdf
23 Vedlegg 1 - Reglement for FØK - Frivillighetens Økonomiske Komite
24. august 2023
pdf
24 - Uttalelse til Sits mål og rammer 2024
24. august 2023
pdf
24 Vedlegg 1 - Mål og rammer 2024
3. september 2023
pdf
25 - Diskusjon om samarbeidsavtalen mellom Sit og Velferdstinget
24. august 2023
pdf
26 - Sit mot 2030
24. august 2023
pdf
26 Vedlegg 1 - Strategi_UTKAST målformulering_til VT
24. august 2023
pdf
27 - Vedtektsendringer
24. august 2023
pdf
27 Vedlegg 1 - Vedtekter for Velferdstinget per 08.06.21
24. august 2023
pdf
27 Vedlegg 2 - Vedtekter for Velferdstinget endringer markert
24. august 2023
pdf
27 Vedlegg 3 - Vedtekter for Velferdstinget endret
24. august 2023
pdf
VT-Ref.sak19-23 - Orientering fra Arbeidsutvalget
3. september 2023
pdf