Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Protokoll VT-møte 090523
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 0905
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 0905
30. april 2024
pdf
003 - Protokoll VT-møte 160323
30. april 2024
pdf
009 - Endringsforslag
30. april 2024
docx
14 - Økonomisk avtale med aktivCampus
21. november 2023
pdf
14 Vedlegg 1 - Økonomiske avtale - aktivCampus 2023-24
21. november 2023
pdf
14 Vedlegg 2 - Budsjett 2023 aktivCampus Trondheim
21. november 2023
pdf
14 Vedlegg 3 - Resultat aktivCampus Trondheim 2022
21. november 2023
pdf
15 - Andreutkast boligpolitisk plattform diskusjon
21. november 2023
pdf
15 Vedlegg 1 - Andreutkast boligpolitisk plattform
21. november 2023
pdf
16 - Prioriteringer for semesteravgift 2024
21. november 2023
pdf
16 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale mellom Sit og VT 2022-2023
21. november 2023
pdf
16 Vedlegg 2 - Velferdstingets føringer for semesteravgiften 2023
21. november 2023
pdf
16 Vedlegg 3 - Budsjett for semesteravgift 2023
21. november 2023
pdf
17 - Tildelingsreglement for halltid
21. november 2023
pdf
17 Vedlegg 1 - Revidert Tildelingsreglement Hallfordeling hos Sit Trening
21. november 2023
pdf
17 Vedlegg 2 - Gjeldende Tildelingsreglement Hallfordeling hos Sit Idrett, Vedtatt 11.05.16
21. november 2023
pdf
17 Vedlegg 3 - Protokoll VT-møte 0123
21. november 2023
pdf
18 - Portalen
21. november 2023
pdf
18 Vedlegg 1 - Sit Studentundersøkelse TRENING 2022[39] (1)
21. november 2023
pptx
18 Vedlegg 2 - Kalkyle Helgasetr
21. november 2023
xlsx
18 Vedlegg 3 - Areal Sit Trening og Idrett
21. november 2023
xlsx
19 - Strategi Sit Bolig
21. november 2023
pdf
19 Vedlegg 1 - 20220503 Notat husleie
21. november 2023
pdf
20 - Regnskapet for Velferdstinget 2022
21. november 2023
pdf
20 Vedlegg 1 - regnskap pr 30122022 VT
21. november 2023
xlsx
20 Vedlegg 2 - Årsregnskap med noter Velferdstinget 2022
21. november 2023
xlsx
20 Vedlegg 3 - Velferdstinget_i_Gjøvik,_Ålesund_og_Trondheim
21. november 2023
pdf
VT-Ref.sak13-23 - Orientering angående saker og arbeid AU
21. november 2023
pdf