Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
Innkomne kandidatskjemaer
000 - Protokoll VT-møte 040523
22. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 0405
22. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 0405
22. april 2024
pdf
10 - Valg av leder
21. november 2023
pdf
10-13 Vedlegg 1 - Instruks for arbeidsutvalget
21. november 2023
pdf
10-13 Vedlegg 2 - Instruks for ledelsens Overlapp 02.07.19
21. november 2023
pdf
11 - Valg av nestleder
21. november 2023
pdf
12 - Valg av foreningsansvarlig
21. november 2023
pdf
13 - Valg av medie- og koordineringsansvarlig
21. november 2023
pdf