Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
06 Vedlegg - Økonomisk avtale med Studentensemblene ved Studentersamfundet i Trondhjem
000 - Protokoll VT-møte 160323
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 1603
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 1603
30. april 2024
pdf
003 - Protokoll VT-møte 0123
30. april 2024
pdf
003 - Protokoll VT-møte 0223
30. april 2024
pdf
01 - Valg til Velferdstingets kontrollkomitè
25. april 2023
pdf
01 Vedlegg 1 - Instruks for Kontrollkomiteen
25. april 2023
pdf
01 Vedlegg 2 - Kandidatskjema KK
25. april 2023
docx
06 - Økonomisk avtale med Studentensemblene ved Studentersamfundet i Trondhjem
25. april 2023
pdf
06 Vedlegg 1 - Ny kontrakt mellom NTNU, Velferdstinget og Studentensemblene
25. april 2023
pdf
06 Vedlegg 2 - Gamle Økonomiske avtale med Studentensemblene
25. april 2023
pdf
07 - Økonomisk avtale med Studentmediene i Trondheim AS
25. april 2023
pdf
07 Vedlegg 1 - Økonomisk avtale mellom Velferdstinget og Studentmediene i Trondheim AS
25. april 2023
pdf
07 Vedlegg 2 - Budsjett 2023 Studentmediene i Trondheim AS
25. april 2023
pdf
07 Vedlegg 3 - Visma accounting Studentmediene i Trondheim AS
25. april 2023
pdf
08 - Årsregnskap og årsdisposisjoner Sit 2022
25. april 2023
pdf
08 Vedlegg 1 - Protokoll VT-møte 07-22
25. april 2023
pdf
08 Vedlegg 2 - Protokoll VT-møte 11-22
25. april 2023
pdf
09 - Førsteutkast boligpolitisk plattform diskusjon
25. april 2023
pdf
09 Vedlegg 1 - Førsteutkast boligpolitisk plattform
25. april 2023
pdf
Møteplan VT Våren 2023
25. april 2023
docx