Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Protokoll VT-møte 070223
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 0702
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 0702
30. april 2024
pdf
003 - Protokoll VT-møte 22-11-22
30. april 2024
pdf
01 - Valg til Velferdstingets kontrollkomitè
25. april 2023
pdf
01 Vedlegg 1 - Instruks for Kontrollkomiteen
25. april 2023
pdf
02 - Valg til Frivillighetens Økonomsike Komité
25. april 2023
pdf
02 Vedlegg 1 - Reglement for FØK - Frivillighetens Økonomiske Komite
25. april 2023
pdf
03 - Strategi Sit Trening
25. april 2023
pdf
03 vedlegg 1 - Sit Studentundersøkelse TRENING 2022
25. april 2023
pptx
03 vedlegg 2 - Idrettspolitisk plattform
25. april 2023
pdf
03 vedlegg 3- Prisanalyse
25. april 2023
pptx
04 - Revidering mandat for boligrådet
25. april 2023
pdf
04 Vedlegg 1 - Mandat for Boligrådet 2021
25. april 2023
pdf
04 Vedlegg 2 - Mandat for Boligrådet 2023
25. april 2023
pdf
04 Vedlegg 3 - Mandat for Boligrådet 2023 med markert endring
25. april 2023
pdf
Møteplan VT Våren 2023
25. april 2023
docx