Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Protokoll VT-møte 221122
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 1122
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 1122
30. april 2024
pdf
003 - Protokoll VT-møte 251022
30. april 2024
pdf
009 - Endringsforslag
30. april 2024
docx
54 - Supplering av Velferdstingets Kontrollkomitè
25. april 2023
pdf
54 Vedlegg 1 - Instruks for Kontrollkomiteen
25. april 2023
pdf
55 - Økonomisk avtale med Kjellerne
25. april 2023
pdf
55 Vedlegg 1 - signert avtale kjellerne 2021
25. april 2023
pdf
55 Vedlegg 2 - Økonomisk avtale kjellerne 2022
25. april 2023
pdf
56 - Avtale Ålesund Studentsamfunn
25. april 2023
pdf
56 Vedlegg 1 - Økonomisk avtale ÅSS 2021
25. april 2023
pdf
56 Vedlegg 2 - Budjsett 2022 og Regnskap 2021 ÅSS
25. april 2023
pdf
56 Vedlegg 3 – Økonomisk avtale ÅSS 2023
25. april 2023
pdf
57 - Budsjett Sit 2023
25. april 2023
pdf
57 Vedlegg 1 - Protokoll VT-sak 51 2022
25. april 2023
pdf
58 - Årsoppgjørsdisposisjoner Sit
25. april 2023
pdf
58 Vedlegg 1 - Årsoppgjørsdisposisjoner for 2021
25. april 2023
pdf
59 - Behandling av budsjett for semesteravgift
25. april 2023
pdf
59 Vedlegg 1 - Vedtak om føringer for semesteravgift 2023
25. april 2023
pdf
59 Vedlegg 2 - Sits utkast til budsjett for semesteravgift 2023
25. april 2023
pdf
59 Vedlegg 3 - Forslag til budsjett for semesteravgift 2023
25. april 2023
pdf
60 - Støtte Nybygg
25. april 2023
pdf
61 - Budsjett Drift av VT + Økonomiske avtaler 2023
25. april 2023
pdf
61 Vedlegg 1 - Budsjett VT 2023 med fargekoding
25. april 2023
xlsx
61 Vedlegg 2 - Budsjett VT 2023
25. april 2023
xlsx
61 Vedlegg 3 - Budsjett VT 2022
25. april 2023
xlsx
62 - Økt ramme for tannhelserefusjon
25. april 2023
pdf