Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Protokoll VT-møte 251022 Offentlig
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 1022
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 1022
30. april 2024
pdf
003 - Protokoll VT-møte 270922
30. april 2024
pdf
48 - Uttalelse styresak Røverdalen
25. april 2023
pdf
48 Vedlegg 1 - styresak B42 -18 Røverdalen
25. april 2023
pdf
49 - Vedtakssak Tannhelse
25. april 2023
pdf
49 Vedlegg 1 - Diskusjonssak Tanhelserefusjonsordningen
25. april 2023
pdf
49-50 Vedlegg 3 - 1. utkast budsjett semesteravgift 2023
25. april 2023
pptx
50 - Prinsipielle føringer til budsjett for semesteravgift 2023
25. april 2023
pdf
50 Vedlegg 1 - Velferdstingets føringer for semesteravgift 2023
25. april 2023
pdf
50 Vedlegg 2 - Diskusjonssak innspill semesteravgift 2023
25. april 2023
pdf
50 Vedlegg 4 - Samarbeidsavtale Sit VT
25. april 2023
pdf
50 Vedlegg 5 - Diskusjonssak Visma-lisenser til studentfrivilligheten
25. april 2023
pdf
50 Vedlegg 6 - Budsjett VT 2022
25. april 2023
xlsx
51 - Sit budsjett 2023
25. april 2023
pdf
51 Vedlegg 1 - Uttalelse til Sit sine mål og rammer
25. april 2023
pdf
52 - Økonomisk avtale NTNUI-Ålesund
25. april 2023
pdf
52 Vedlegg 1 - Økonomisk avtale NTNUI-Ålesund 2023
25. april 2023
pdf
52 Vedlegg 2 - Resultatregnskap-_2021
25. april 2023
pdf
52 Vedlegg 3 - Budsjett 2022
25. april 2023
pdf
52 Vedlegg 4 - Budsjett-2023_100k
25. april 2023
xlsx
52 Vedlegg 5 -Budsjett-2023_160k
25. april 2023
xlsx
53 - Økonomisk avtale NTNU-gjøvik
25. april 2023
pdf
53 Vedlegg 1 - Økonomisk avtale NTNUI-Gjøvik 2023
25. april 2023
pdf
53 Vedlegg 2 - Regnskap_NTNUI-Gjøvik 21
25. april 2023
xlsx
53 Vedlegg 3 - Budsjett2022, tidligere
25. april 2023
pdf
53 Vedlegg 4 - Revidert budsjett NTNUI-Gjøvik 2022
25. april 2023
xlsx
53 Vedlegg 5 - fiken-eksport_ntnui-gjovik-2022
25. april 2023
xlsx
53 Vedlegg 6 - underveisbudsjett-2022-og-budsjettforslag-2023
25. april 2023
xlsx
54 - Supplering av Velferdstingets Kontrollkomitè
25. april 2023
pdf
54 Vedlegg 1 - Instruks for Kontrollkomiteen
25. april 2023
pdf