Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Protokoll VT-møte 270922
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 0922
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 0922
30. april 2024
pdf
003 - Protokoll VT-møte 280822
30. april 2024
pdf
43 - Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og Sit
25. april 2023
pdf
43 Vedlegg 1 - Foreslått samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og Sit
25. april 2023
pdf
43 Vedlegg 2 - Samarbeidsavtale Sit VT
25. april 2023
pdf
43 Vedlegg 3 - Samarbeidsavtale Sit-VT 2022 med kommentarer
25. april 2023
pdf
44 - Økonomisk avtale NTNUI
25. april 2023
pdf
44 Vedlegg 1 - Økonomisk avtale NTNUI 2021 VT
25. april 2023
pdf
44 Vedlegg 2 - Økonomisk avtale NTNUI 2023
25. april 2023
pdf
44 Vedlegg 3 - NTNUIs budsjett 2022
25. april 2023
pdf
44 Vedlegg 4 - NTNUIs Årsregnskap 2021 balanseregnskap med noter
25. april 2023
pdf
44 Vedlegg 5 - NTNUIS årsregnskap 2021 resultatregnskap med noter
25. april 2023
pdf
45 - Diskusjonssak Visma-lisenser til studentfrivilligheten
25. april 2023
pdf
46 - Diskusjonssak Tanhelserefusjonsordningen
25. april 2023
pdf
46 Vedlegg - Retningslinjer for Tannhelse_2019
25. april 2023
pdf
47 - Diskusjonssak innspill semesteravgift 2023
25. april 2023
pdf
47 Vedlegg 1 - Velferdtingets føringer for semesteravgift 2023
25. april 2023
pdf
47 Vedlegg 2 - Styresak D11 - 2022 Mål og rammer 2023
25. april 2023
pdf
47 Vedlegg 3 - Prioriteringer av semesteravgiften 2023
25. april 2023
pdf
47 Vedlegg 4 - Semesteravgift 2022
25. april 2023
pdf
Lysbilde1
25. april 2023
PNG