Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Protokoll VT-møte 280822
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 0822
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 0822
30. april 2024
pdf
003 - Protokoll VT-møte 100522
30. april 2024
pdf
003 - Referat VT-møte 260422 Konstituerende
30. april 2024
pdf
36 - Revidering av forretningsorden
25. april 2023
pdf
36 Vedlegg 1 - Forslag til forretningsorden
25. april 2023
pdf
36 Vedlegg 2 - Forretningsorden for Velferdstinget vedtatt 29.08.21
25. april 2023
pdf
37 - Handlingsplan 2022-23
25. april 2023
pdf
37 Vedlegg 1 - Handlingsplan 2022-2023
25. april 2023
pdf
38 - Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og Sit
25. april 2023
pdf
38 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale Sit VT
25. april 2023
pdf
39 - Uttalelse til Sit sine mål og rammer
25. april 2023
pdf
39 Vedlegg 1 - Styresak D11 - 2022 Mål og rammer 2023
25. april 2023
pdf
39 Vedlegg 2 - Samarbeidsavtale Sit VT
25. april 2023
pdf
40 - Status finansiering av stemmesystem
25. april 2023
pdf
40 Vedlegg 1 - Kostnader Organisasjonskollegiet Vedtatt 7740­_77040
25. april 2023
xlsx
41 - Valg til Frivillighetens økonomsike komité
25. april 2023
pdf
41 Vedlegg 1 - Reglement for FØK - Frivillighetens Økonomiske Komite
25. april 2023
pdf
42 - Endring av Valgreglement for Velferdstinget
25. april 2023
pdf
42 Vedlegg 1 - Eksempler på valg med alternative valgmetoder
25. april 2023
pdf