Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Referat VT-møte 100522
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 0722
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 0722
30. april 2024
pdf
003 - Referat VT-møte 050422
30. april 2024
pdf
009 - Endringsforslag
30. april 2024
docx
14 - Årsregnskap Velferdstinget 2021
25. april 2023
pdf
14 Vedlegg 1 - RegnskapsrapportVelferdstingetpr31.12.21
25. april 2023
xlsx
14 Vedlegg 2 - Signert revisjonsberetning 2021 - Velferdstinget
25. april 2023
pdf
27 - Oppdatering av mandatene til velferdsutvalgene
25. april 2023
pdf
27 Vedlegg 1 - Forslag nytt mandat for Velferdsutvalget i Gjøvik
25. april 2023
pdf
27 Vedlegg 2 - Forslag nytt mandat for Velferdsutvalget i Ålesund
25. april 2023
pdf
28 - Støtte til oppgraderingsbehov ved Studentenes hus Gjøvik
25. april 2023
pdf
28 Vedlegg 1 - NOTAT om oppgraderinger ved Studentenes hus Gjøvik
25. april 2023
pdf
28 Vedlegg 2 - Stagelab_sceneteknisk-befaring
25. april 2023
pdf
28 Vedlegg 3 - Skisse tilbygg
25. april 2023
pdf
28 Vedlegg 4 - Budsjett VT 2022
25. april 2023
pdf
29 - Idrettspolitisk plattform
25. april 2023
pdf
29 Vedlegg 1 - Gjeldende Idrettspolitisk plattform
25. april 2023
pdf
29 Vedlegg 2 - Forslag til ny Idrettspolitisk plattform
25. april 2023
pdf
29 Vedlegg 3 - Forslag til ny Idrettspolitisk plattform med endringer
25. april 2023
pdf
30 - Støtte Sundebygget
25. april 2023
pdf
30 Vedlegg 1 - Investeringsnotat fra Sit angående Sundebygget
25. april 2023
pdf
30 Vedlegg 2 - Budsjettestimat Studenthuset i Ålesund
25. april 2023
pdf
31 - Resolusjon om mobilitetspolitikk (1)
25. april 2023
pdf
31- Vedlegg 1 resolusjon om mobilitetspolitikk
25. april 2023
pdf
32 - Prioriteringer av semesteravgiften 2023
25. april 2023
pdf
32 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale Sit VT
25. april 2023
pdf
32 Vedlegg 2 - Velferdtingets føringer for semesteravgift 2022
25. april 2023
pdf
32 Vedlegg 3 - Velferdtingets føringer for semesteravgift 2023
25. april 2023
pdf
33 - Valg av andrevara til styret i Sit
25. april 2023
pdf
33 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale Sit VT
25. april 2023
pdf
33 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
25. april 2023
pdf
34 - Sanitetsprodukter på Campus
25. april 2023
pdf
35 - Nye inkluderings og ekskluderingskriterier Sit psykiske helsetjeneste
25. april 2023
pdf
35 Vedlegg 1 - Inntaks- og ekskluderingskriterier Sit Psykisk helsetjeneste april 2022
25. april 2023
pdf
35 Vedlegg 2 - Prioriteringsveiledren Sit psykiske helsetjeneste
25. april 2023
pdf