Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
Innkomne kandidatskjemaer
000 - Møteinnkalling 0622
25. april 2023
pdf
000 - Protokoll VT-møte 260422 Konstituerende
22. april 2024
pdf
001 - Dagsorden 0622
25. april 2023
pdf
23 - Valg av leder
25. april 2023
pdf
23-26 Vedlegg 1 - Instruks for arbeidsutvalget
25. april 2023
pdf
23-26 Vedlegg 2 - Instruks for ledelsens Overlapp 02.07.19
25. april 2023
pdf
24 - Valg av nestleder
25. april 2023
pdf
25 - Valg av foreningsansvarlig
25. april 2023
pdf
26 - Valg av medie- og koordineringsansvarlig
25. april 2023
pdf