Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 Møteinnkalling 0522
25. april 2023
pdf
001 Dagsorden 0522
25. april 2023
pdf
002 - Referat VT-møte 170322
25. april 2023
pdf
18 - Prinsipper for Studenthus
25. april 2023
pdf
18 Vedlegg - VT-sak 17
25. april 2023
pdf
19 - Økonomisk avtale med Studentenes hus Gjøvik
25. april 2023
pdf
19 Vedlegg 1 -Økonomisk avtale Studentenes hus Gjøvik 2022-2023
25. april 2023
pdf
19 Vedlegg 2 - Avtale VT signert 2021
25. april 2023
PDF
19 Vedlegg 3 - Årsregnskap 2021 Studentenes Hus Gjøvik
25. april 2023
pdf
19 Vedlegg 4 - Sit Budsjett 2022 Studenthusene Huset
25. april 2023
pdf
20 - Orientering og diskusjon om mobilitetspolitikk
25. april 2023
pdf
21 - Plantebasert mat i Sit Kafe
25. april 2023
pdf
21 Vedlegg - Kildeliste
25. april 2023
pdf
22 - Plantebasert mat i Sit og Velferdstinget
25. april 2023
pdf