Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Referat VT-møte 170322
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 0422
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 0422
30. april 2024
pdf
003 - Referat VT-møte 040322
30. april 2024
pdf
003 - Referat VT-møte 150222
30. april 2024
pdf
009 - Endringsforslag
30. april 2024
docx
13 - Endelig regnskap Sit 2021
25. april 2023
pdf
14 - Årsregnskap Velferdstinget 2021
25. april 2023
pdf
14 Vedlegg 1 - RegnskapsrapportVelferdstingetpr31.12.21
25. april 2023
xlsx
15 - Areal til studentidretten og studentfrivilligheten
25. april 2023
pdf
15 Vedlegg 1 - Studentfrivillighetens arealbehov på campus
25. april 2023
pdf
15 Vedlegg 2 - Innspillsrunder Campussamling NTNUI Høringssvar
25. april 2023
pdf
15 Vedlegg 3 - Campuspolitisk-plattform
25. april 2023
pdf
15 Vedlegg 4 - Idrettshaller planleging og bygging
25. april 2023
pdf
16 - Samfunnsplan Trondheim kommune
25. april 2023
pdf
16 Vedlegg 1 - kommuneplanens-samfunnsdel-2009-2020
25. april 2023
pdf
16 Vedlegg 2 - Til uttalelse_ Status arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Trondheim kommune 2020-2023
25. april 2023
pdf
16 Vedlegg 3 - Saksprotokoll - Til uttalelse_ Status arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Trondheim kommune 2020-2023
25. april 2023
pdf
17 -Drift Studenthus
25. april 2023
pdf
17 Vedlegg 1 - Sundebygget - skisse foreløpig organisering
25. april 2023
pptx