Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
Innkomne kandidatskjema
000 - Referat VT-møte 040322
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 0322
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 0322
30. april 2024
pdf
12 - Valg til styret i Sit
25. april 2023
pdf
12 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale Sit VT
25. april 2023
pdf
12 Vedlegg 2 - Styreinstruks for Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
25. april 2023
pdf
Kandidatskjema-Sit-Styrevalg
30. april 2024
docx