Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
Kandidatskjema
000 - Referat VT-møte 150222
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 0222
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 0222
30. april 2024
pdf
003 - Referat VT-møte 300122
30. april 2024
pdf
009 - Endringsforslag
30. april 2024
docx
06 - Supplering av Velferdstingets Kontrollkomitè
25. april 2023
pdf
06 Vedlegg 1 - Instruks for Velferdstingets Kontrollkomité
25. april 2023
pdf
07 - Prinsipper for økonomiske avtaler
25. april 2023
pdf
07 Vedlegg 1 - Prinsipper_for_økonomiske_avtaler
25. april 2023
pdf
07 Vedlegg 2 - Oversikt over gjeldende økonomiske avtaler
25. april 2023
pdf
08 - Økonomisk avtale NTNUI-Ålesund
25. april 2023
pdf
08 Vedlegg 1 - Budsjett 2022
25. april 2023
pdf
08 Vedlegg 2 - Regnskap 2021 NTNUI-Ålesund
25. april 2023
pdf
08 Vedlegg 3 - Regnskap 2020 NTNUI-Ålesund
25. april 2023
pdf
08 Vedlegg 3b - Regnskap_2020 (korrigert)
25. april 2023
pdf
08 Vedlegg 4 - Regnskap 2019 NTNUI-Ålesund
25. april 2023
pdf
08 Vedlegg 5 - Økonomisk avtale NTNUI-Ålesund 2022
25. april 2023
pdf
08 Vedlegg 5b - Økonomisk avtale NTNUI-Ålesund 2022
25. april 2023
pdf
08 Vedlegg 6 - Utdrag fra Kulturstyrets Halvårsrapporter
25. april 2023
pdf
09 - Valg til Frivillighetens økonomsike komité
25. april 2023
pdf
09 Vedlegg 1 - Reglement for FØK - Frivillighetens Økonomiske Komite
25. april 2023
pdf
10 - Årsregnskap og årsoppgjørsdisposisjoner for Sit 2021
25. april 2023
pdf
10 Vedlegg 1 - Samarbeidsavtale Sit-VT 2021
25. april 2023
pdf
11 - Orientering Reguleringsplan Campussamling
25. april 2023
pdf
11 Vedlegg 1 - NTNU campussamling - planbehandling 2022 i Studentrådet
25. april 2023
pdf