Dokumenter

Her legges alt av dokumenter og sakspapirer fra Velferdstinget ut fortløpende, filtrer etter type dokument.

Tilbake
000 - Referat VT-møte 300122
30. april 2024
pdf
001 - Møteinnkalling 0122
30. april 2024
pdf
002 - Dagsorden 0122
30. april 2024
pdf
003 - Referat VT-møte 23.11.21
30. april 2024
pdf
01 - Valg til Kontrollkomiteen
25. april 2023
pdf
01 Vedlegg 1 - Instruks for Velferdstingets Kontrollkomité
25. april 2023
pdf
02 - Orienteringssak Økonomi
25. april 2023
pdf
02 Vedlegg 1 - Årshjul økonomi
25. april 2023
pdf
03 - Orienteringssak Frivillighetens år
25. april 2023
pdf
04 - Sit sponsor og støtteordninger
25. april 2023
pdf
04 Vedlegg 1 - NOTAT Styresak sponsor og støtte
25. april 2023
pdf
05 - Uttalelse om busstilbud for studenter
25. april 2023
pdf
05 Vedlegg 1 - Uttalelse om kollektivtilbud for studenter
25. april 2023
pdf