Innkalling og sakspapirer til Velferdstingsmøte 03/17, 08.03.17
06/03/17
Sakspapirer Velferdstingsmøte 04/17
29/03/17

Studentvelferd 2017/2018

Den 5. april, kl. 17:15 på Øya Helsehus (A2-3) fortsetter prosessen for å få satt sammen neste års Velferdsting ved at Studenttinget NTNU skal velge sine tolv representanter. Alle som studerer ved NTNU kan stille som representant, og vi ønsker at alle med et engasjement for Velferdspolitikk møter opp og stiller til et av Trondheims mest samlende politiske organ.

Velferdstinget har det overordnede ansvaret for å forvalte studentvelferden til alle studenter tilknyttet Sit. Vår hovedoppgave er å påvirke samskipnaden for å sikre studentenes sak, men vi jobber også kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt i samarbeid med andre organisasjoner for å få studentstemmen frem.

vt blålogoEt tilbakeblikk til de to siste årene kan Velferdstinget være stolte over å ha løftet sak om å fjerne nattakst; noe som vil bli tatt stilling til helt oppe i fylkeskommunen. I tillegg har Velferdstinget vært aktive pådrivere for å sikre at «studenthelse» blir et definert begrep, og får sin egen stortingsmelding.
De litt mer interesserte vil også ha fått med seg at den lange kampen for et tredje idrettsbygg går mot realisering, i samarbeid med NTNU og Statsbygg.

Velferdstinget har vært og skal alltid være en arena med lav terskelEkstra blog
for spørsmål og stor takhøyde for kreativitet.
For det er dere,

studentene, som bestemmer hva den aktuelle velferdspolitikken skal
være, og det er deres ideer som legger grunnlaget for gjennomslag.

 


Velferdstinget er en lærerik arena som byr på utfordring, refleksjon, vennskap og moro.

Still til valg og påvirk din egen hverdag.