Velferdstingets prinsipper til fusjon.
30/10/15
Flere studentboliger enn noen gang før
07/03/16

Valg til Konsernstyret i SiT

Er du student i Gjøvik, Ålesund eller Trondheim, og vil sitte i konsernstyret til SIT?

Møt opp i storsalen på Studentersamfundet den 15. februar, da velger Velferdstinget 2 personer for en periode på to år.

Konsernstyret i SiT består av 8 personer, hvor 4 er studentvalgt

Som styremedlem må du delta på styremøter en gang i måneden, følge opp Velferdstingets møter, og ha formøter med ledelsen i Velferdstinget i forkant av hvert styremøte. Det å sitte i styret i SiT er både spennende og utfordrende, samt at du får en unik mulighet til å bli bedre kjent med en milliardbedrift fra innsiden. Det er studentene som eier samskipnaden, og du kan være med og styre hvilke prioriteringer som gjøres.

Lov om studentsamskipnader åpner for at styreleder bestemmes av studentene, og studentene har derfor flertall i styret gjennom styreleders dobbeltstemme. Velferdstinget velger for 2 år av gangen, og det velges to nye studentrepresentanter til styret hvert år. 

Alle studenter som har betalt semesteravgift til SiT kan stille til valg, det vil si at i år kan representantene som velges komme fra Gjøvik eller Ålesund så vell som Trondheim.

 

SiT går en spennende tid i møte, med nye kollegaer, nye prosjekter og  nye arbeidsområder å forholde seg til.  

Vil du være med og styre samskipnaden de neste to årene?

Ta kontakt med oss på vt@velferdstinget.no for mer informasjon  

Vi velger studentene til konsernstyret på vårt valgmøte:
Dato: 15
. februar
Tid: 18:15
Sted: Storsalen studentersamfundet