Valg til Velferdstinget 2018/2019
05/04/18

Valg til Arbeidsutvalget 2018-2019

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim er en ideell organisasjon som representerer alle studenter tilknyttet vår studentsamskipnad (Sit). Velferdstingets oppgave er å være en samlet studentstemme opp mot studentsamskipnad, kommune og fylkeskommune, for å sørge fot at ethvert tilbud som utvikles ivaretar studentenes behov, både i samskipnad og det offentlige. Organisasjonen består av representanter fra alle institusjoner for høyere utdanning i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og de velger sin ledelse blant alle disse studentene!

Valget til ledelsen i Velferdstinget vil foregå den 25. april kl. 17:15 i Rådsalen på Gløshaugen der organet skal velge en leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder. Alle stillingene er 100% honorert og man blir valgt for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

I ledelsen får man god ledererfaring som vil være attraktivt videre ut på jobbmarkedet; både teamarbeid, logistikk, planlegging og lobby blir sentrale deler av hverdagen din. I tillegg får du muligheten til å møte enormt mange spennende mennesker og delta i kjernen av hva det er å være studentpolitiker.

Det vil også være valg av de resterende medlemmene i Arbeidsutvalget 25. april. De som skal velges er en boligansvarlig, idrettsansvarlig og velferdsansvarlig. Alle disse stillingene ert 20% honorert og man har samme valgperiode som ledelsen.

Hvis du vurderer å stille til valg, eller kjenner noen som passer, send en uforpliktende mail til vt@velferdstinget.no for mer informasjon, eller kom innom for en kaffekopp på vårt kontor på Stripa, Gamle Kjemi, Gløshaugen!

 

Still til valg, og påvirk din egen hverdag!

 

Kandidatskjema sendes til vt@velferdstinget.no innen 24. april kl. 23:59.