Samarbeid og representanter

Representanter fra NTNU:
Elle Cerullo
Kristian N. Svartås
Kristian Sjøli
Henrik Stammes Dahl
Silje Bjordal

Linn Braaten
Ellen Helstad
Johannes Lorentzen
Hannah Ildiko Gabor
Kjetil Holtmon Akø
Oda Bjørsnborg
Representanter fra HiST:
Øystein Haug
Benjamin Gjermstad
Elisabeth Dreyer Henjum
Denis Muchiri
Representant fra DMMH:
Jørgen Gunderengen

Representant fra TJSF:
Trine Hammervold

Representanter fra BI:
Ida Medina Jodanovic