Kontakt Oss

Velferdstinget

Trondheim
Email: vt@velferdstinget.no

Sentralkontor tlf: 735 97 475

Besøksadresse:

“Stripa”

Kolbjørn Hejes v. 4

7034 Trondheim

Postadresse:

Alfred Getz vei 3
7491 Trondheim

 

Organisatorisk Konsulent

Kine Nilsen Myre
Email: kine@velferdstinget.no

Telefon:

73 59 74 75

Mobil:

958 39 494

Arbeidsutvalget

Leder

Maiken Vasset Størkersen
Email: leder@velferdstinget.no

Mobil: 415 94 440

Twitter: @MaikenStork

Ta kontakt med leder for presse

 

Nestleder

Kathrine Bache Nilsberg
Email: nestleder@velferdstinget.no

Mobil: 415 95 450

Twitter: @KBNilsberg

Idrettsansvarlig

Elle Cerullo
Email: idrett@velferdstinget.no

Mobil: 472 48 668

Sitter også i Idrettsrådet

Velferdsansvarlig

Jørgen Gunderengen
Email: velferd@velferdstinget.no

Mobil: 974 67 030

Sitter også i Velferdsrådet

Boligansvarlig

Kjetil Akø
Email: bolig@velferdstinget.no

Mobil: 913 00 763

Sitter også i Boligrådet, Ankeorganet til SiT og er kjellerrådsansvarlig for kjellerne på Moholt

Andre

Styreleder i SiT

Knut Jørgen Vie
Email:

Mail: knutjvie@gmail.com

Leder i Kulturstyret

Fredrik Otherhals
Email: kulturstyret@velferdstinget.no

Administrerende Direktør i SiT

Knut Solberg
Email: knut.solberg@sit.no

Tlf: 73 59 69 19