Valg til Konsernstyret i SiT
26/01/16
Flere studentboliger til Trondheim!
18/03/16

Flere studentboliger enn noen gang før

Regjeringen har fortsatt satsingen på studentboliger, og Sit har fått tilsagn om tilskudd til
rekordhøye 300 studentboliger. Dette er det høyeste antall studentboliger som har blitt
tildelt samskipnaden.

– Det er veldig bra at det satses så stort på studentboliger som det har blitt gjort de siste
årene. Håpet er jo alltid at man skal nå 3000 studentboliger i året, og at man får antallet
man søker på, men det er en kjempepositiv utvikling, og vi er fornøyde med resultatet,
sier leder av Velferdstinget, Maiken Vasset Størkersen.

For 2016 søkte samskipnaden om tilskudd til 350 studentboliger til prosjektet Moholt 50I50
som skal stå ferdig i løpet av begynnelsen av 2017.

– Vi har tiltro til at samskipnaden får det resterende tilskuddet de trenger i neste runde,
og vi er fornøyde med den rekordstore tildelingen som er blitt gjort, sier Størkersen.

Regjeringen har de siste årene gitt tilskudd til et rekordhøyt antall studentboliger og
studentene er positive til at man ser viktigheten av satsingen man gjør. Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har som mål å nå en dekning på 20 %. Dette målet er satt som et mål for å påvirke prisen på det private utleiemarkedet, og er et viktig virkemiddel for å sikre studentenes bosituasjon.

– Studentene er ressurser som trengs å bli ivaretatt, og denne satsingen viser at man
anerkjenner viktigheten av dette., sier Størkersen.