Nyheter

18/04/17

Valg til ledelsen i Velferdstinget

  Velferdstinget og vår ledelse   Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim er en ideell organisasjon som representerer alle studenter tilknyttet vår studentsamskipnad (Sit). Velferdstingets oppgave […]
 

Om oss

Hva er Velferdstinget?

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (VT) er sammensatt av representanter fra de forskjellige utdanningsinstitusjonene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Vår oppgave, delegert fra de øverste studentorganene på NTNU, Dronning Mauds Minne Høgskole, Jusstudentene ved Folkeuniversitetet, BI, Høgskolen Kristiania og Fagskolen Innlandet, er å ivareta og bedre velferdstilbudet for studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Vi bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes, uttaler oss om hvordan Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund ogTrondheim (Sit) skal prioritere. Vi jobber også opp mot utdanningsinstitusjonene og kommunen. Vi jobber mye på lokalt nivå, men også på nasjonalt nivå med saker som ivaretar dine rettigheter og din økonomi under studiene.

Hva driver vi med?

Velferdstinget skal velge hvilke velferdsordninger det er behov for og studentene ønsker, hvor mye semesteravgift studentene skal betale og ikke minst hva semesteravgiften skal brukes til. Les mer om dette under "Politikk". Vi studentene bestemmer hva Sit skal jobbe med og vi uttaler oss for eksempel om hvordan Sit skal budsjettere. Det aktive samarbeidet mellom VT og Sit gjør at man som student har stor mulighet til å påvirke sin egen studiehverdag. Velferdstinget tar opp saker som omhandler alt fra maten i kantinene til om man skal bygge et nytt idrettsbygg. Ledelsen i Velferdstinget jobber også med nasjonale saker som studenters rettigheter til deltidssykemelding under studier, studiestøtte og bolig. Vi er trondheimsstudentenes ansvarlige i idrett-, bolig- helse- og velferdsspørsmål. Sammen med Velferdstingene i Norge (ViN) og Norsk Studentorganisasjon (NSO) jobber vi tett om nasjonale kampanjer, lobby mot komiteene på stortinget, samt kunnskapsdepartementet og finansdepartementet. Vi lobber og jobber mye med de lokale stortingsrepresentantene fra Trondheim og Sør Trøndelag for å få gjennom studentsaker, og sikre at stortingsrepresentantene våre taler studentenes sak i sine komiteer og på talerstolen i stortinget.
 

Å være i Velferdstinget

Velferdstingets representanter velges hvert vår, og sitter i ett år fra 1.juli. Representantene møtes én gang i måneden for å diskutere, vedta eller avslå de sakene som blir fremmet for Velferdstinget. De får også være med på seminarer, kurs og workshops i regi av Velferdstingets ledelse og Velferdstingets samarbeidspartnere.
Velferdstinget ledes av leder og organisatorisk - og politisk nestleder som sitter på fulltid, og er frikjøpt fra studier. Ledelsen sitter fra 1.juli og et år fremover. Ledelsen er Velferdstingets talerør i media og i møte med samarbeidspartnere, de er underlagt Velferdstingets vedtatte politikk, og har det overordnede ansvaret for organisasjonen.

Velferdstinget har i tillegg fem representanter på deltid som utgjør arbeidsutvalget. Disse sitter i stillingene velferdsansvarlig, boligansvarlig, idrettsansvarlig, stedlig arbeidsutvalg i Gjøvik og stedlig arbeidsutvalg i Ålesund. Før hvert møte med representantene i Velferdstinget diskuterer og innstiller arbeidsutvalget saker i et eget møte før de presenteres for Velferdstinget, der de igjen diskuteres og det gjøres avgjørende vedtak. Alle som betaler semesteravgift kan stille til valg, snakke på Velferdstingsmøtene og fremme forslag. For å stille til valg kan du ta kontakt med det øverste studentorganet på din institusjon. Dersom du kunne tenke deg å stille til ledelsen skjer det på Velferdstingets konstituerende møte i mars-april.

Andre råd og utvalg

Velferdstinget velger i løpet av året representanter til flere råd og utvalg. Hvis du vil engasjere deg utenom den vanlige hverdagen kan du stille til ett av disse. Det eneste du trenger er lyst og engasjement! Oversikt over vervene vi velger til finner du lenger nede på siden.

Fordi du skal leve også

Utvalg og roller

 

Ida Medina Jodanovic

Leder

41594440


mail: leder@velferdstinget.no

Thomas Krogstad Eriksen

Politisk nestleder

95022146


mail: Politisk@velferdstinget.no

Jørgen Gunderengen

Organisatorisk nestleder

41595450


mail: organisatorisk@velferdstinget.no

Kine N. Myre

Organisasjonskonsulent

95839494


mail: kine@velferdstinget.no

Vi velger til