Velferdstinget er Trondheimsstudentenes svar på velferdsstaten. Vi bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes.

Siste nyheter